Рекламации

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламациите се разглеждат от наша страна, в срок до един месец.

Гаранцията започва да тече от датата на получаване на стоката от потребителя. Продавачът е отговорен за всички дефекти при получаване на стоката от купувача или при появата им в гаранционния период. Това не се отнася за дефекти, причинени от грубо боравене или механични повреди. Рекламация може да подадете по пощата.

Начин на доставка на рекламацията по пощата:

Преди да изпратите рекламацията си на закупен продукт, на следния адрес, позвънете на номер +359 887112231 за информация. Адресът е гр.Гоце Делчев, ул. Търговска №41, фирма Биес Трейдинг ЕООД.

Задължително в пратката приложете описание на причината за рекламацията и копие от фактурата/касовата бележка за закупената стока. Ако рекламацията Ви бъде приета, моля посочете и номер на банкова сметка на която да възстановим Вашите пари и трите Ви имена.